Groenverbindt

Groen Verbindt Enschede – de Posten

Werkzaamheden: Procesbegeleiding  “Groen Verbindt”

Achtergrondinformatie

Het project “Groen Verbindt” is een samenwerking van wijkbewoners en vrijwilligers in Enschede Zuid met ondersteuning van zorgcentrum de Posten  en JP van den Bent Stichting, Bewoners van beide zorginstellingen worden letterlijk door het groen en figuurlijk verbonden met de bewoners van de wijken door o.a. een groene plukroute, ontmoetingen en groene activiteiten. Het project wordt mede gefinancierd vanuit het Oranjefonds.