Vrijwilligers

Zorggroep Sint Maarten en Belevingscentrum Wonderryck Twente – Denekamp

Werkzaamheden: Businesscase IkkanWelzijn: onderzoek naar inzet vrijwilligers

Achtergrondinformatie

Voor Zorggroep Sint Maarten hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om vrijwilligers van het verenigingsleven in te zetten voor activiteiten van zorgbehoevenden en mantelzorgers. Zorggroep Sint Maarten is een landelijke aanbieder van wonen, welzijn en zorg met het merendeel van de dienstverlening in Twente. Samen met landschapscentrum Wonderryck uit Denekamp worden er programma’s voor zorgbehoevenden en mantelzorgers ontwikkeld. Wij onderzoeken in hoeverre vrijwilligers van  het verenigingsleven en ouderenbonden samen met het onderwijs (Saxion, UT en ROC) en cultuur- natuurinstellingen ingezet kunnen worden voor (dagbestedings-) activiteiten van mantelzorgers en zorgbehoevenden. We hebben ons aangemeld voor het groeiproject van het Oranjefonds.