Nieuws

01 juni 2021 Benoeming Commissie Wendbaar en Weerbaar

Het college van B&W heeft besloten voor de periode 15 mei 2021 tot en met 31 december 2021 Henk Abels  te benoemen als lid van de Commissie Wendbaar en Weerbaar van de gemeente Enschede.

Bij de selectie hebben we naast kandidaten die de Enschedese cultuursector goed kennen ook gekozen voor kandidaten die vanuit andere invalshoeken relevante expertise meebrengen, zoals uit sociaal domein en onderwijs maar ook kandidaten van buiten de regio. Er is zowel artistiek-inhoudelijke expertise aanwezig als voldoende kennis en ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, marketing, educatie, participatie, publiekswerking en talentontwikkeling.

Henk gaat zich o.a. bezighouden met het adviseren en beoordelen van projecten met toegevoegde waarde.  

Na vaststellen van het plan van aanpak gaat Henk vanaf zomer 2021 aan de slag in het projectteam van Samen1Enschede. Het projectteam coördineert het bestrijden van eenzaamheid in Enschede,en werkt samen met vele partners.

Opdrachtgever is de stuurgroep bestaande uit:

  • Angelina Schoonewille – Directeur Kaliber Kunstenschool (Cultuur)
  • Liselot Reversma – directeur/bestuurder Alifa (Welzijn)
  • Margo Koopman – directeur ROC van Twente (Onderwijs)
  • Niels van den Berg – wethouder Enschede (Gemeenten)
  • André Kok-bestuurder zorggroep Manna
  • Melanie Maatman directeur-bestuurder van Mijande Wonen