Samen Verbinden - Samen1Twente

Eenzaamheid

Vanaf juni 2024 bieden we onder de vlag Samen1Nederland een uitgebreid programma Eenzaamheid aan voor overheden, ondernemers, organisaties en inwoners. Met het team bestaande uit de erkende trainers Daisy Hatusupy en Jeroen Ottink hebben we een aanpak Eenzaamheid ontwikkeld, welke zich onderscheidt van andere aanbieders. We zijn gecertificeerde trainers (erkend door Movisie) en de landelijke actiecoalitie Eén tegen eenzaamheid 

Kijk ook voor uitgebreide informatie op www.samen1nederland.nl

Ons aanbod bestaat uit: 

  • Prikkelsessies 

Interactieve presentaties van ongeveer twee uur voor grotere groepen, over de onderwerpen Eenzaamheid, leefplezier en werkgeluk. Ons verhaal ondersteunen wij door beeld en geluid. Interactie via Mentimeter, oefeningen en ruimte om vragen te stellen. Voor meer bewustwording, om te inspireren en te motiveren. 

  • Workshops 

Een interactief en praktisch dagdeel waarin we met elkaar in verbinding gaan door het voeren van een open dialoog, het doen van oefeningen en een stuk zelfreflectie. We leren over onszelf en elkaar. Max. 30 deelnemers 

  • Verdiepingstrainingen 

3-daagse training voor meer verdieping. In groepsverband werken en je voorbereiden op een vernieuwende werkwijze. Kennis opdoen over Eenzaamheid, motiverende gespreksvoering en spelen met gedachten. Max. 15 deelnemers 

  • Train de Trainer 

Deel je onze missie en wil je deze kennis ook graag verspreiden in Nederland? Doe dan mee aan de train-de-trainer. Je leert o.a. over trainingsvaardigheden, authenticiteit en diverse werkvormen. Max. 15 deelnemers.  

Samen Verbinden - Salut

Hof van Twente

Voor de welzijnsorganisatie Salut hebben we diverse projecten vanuit het preventieakkoord in de gemeente Hof van Twente uitgevoerd. Het doel is het bevorderen en stimuleren van een gezonde leefstijl van de inwoners.

Voorbeelden van projecten zijn: 

Pilot Hof Gezond 

Samen met 9 fysiotherapiepraktijken, Saxion Hogeschool, Twentse Koers, Roessingh, ROC van Twente hebben we op basis van Positieve Gezondheid de pilot Hof Gezond uitgevoerd.

De pilot bestond uit: trainingen Positieve Gezondheid, de campagne Hof Gezond op jouw manier, gesprekken met inwoners, onderzoek, meten en monitoren en het vormgeven van samenwerking tussen de fysiotherapieprakrijken, huisartsen en buurtsportcoaches. Ruim 50 inwoners hebben deelgenomen aan de pilot en hebben nieuwe inzichten in de aanpak van een gezonde leefstijl. 

Terugdringen middelengebruik 

We zijn samen met gemeente Hof van Twente, Halt, Tactus, GGD Twente, Politie en jongerenwerk aan de slag gegaan met een lange termijn aanpak gericht op overmatig alcohol- en middelengebruik onder jongeren.

We zijn in 2023 gestart met een programma gericht op gedragsverandering en bewustwording van ouders, scholen en de jongeren.

Deze aanpak heeft in het voorjaar van 2024 geleid tot twee belangrijke beslissingen van de raad:

Preventie- en Handhavingsplan:

Het vaststellen, goedkeuren van het plan.

Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO):

Op basis van het IJslands Preventiemodel te starten met het langdurig programma van het Trimbos Instituut waarbij het welbevinden van jongeren voorop staat en de jeugd in een omgeving gelukkig en gezond kan opgroeien.  

 

Valpreventie

Vanaf oktober 2023 adviseren wij Wijkracht Hengelo om tot een ketenaanpak voor valpreventie te komen. Valpreventie is gericht op thuiswonende ouderen van 65 jaar of ouder, met een verhoogd valrisico.

Samen met Fysio Collectief Hengelo, ergotherapeuten, apotheken, huisartsen, sociaal werk en de gemeente Hengelo werken we aan een (keten-) samenwerking valpreventie.

De aanpak bestaat uit vier stappen:  

1. Opsporing valrisico:

Het is belangrijk om een verhoogd valrisico tijdig op te sporen. Ouderen zijn zich namelijk vaak niet bewust dat ze een verhoogd valrisico hebben, of ze zien vallen als iets dat nu eenmaal bij het ouder worden hoort. Professionals die met ouderen werken, vervullen een essentiële rol in het opsporen van verhoogd valrisico. Er  zijn drie niveaus valrisico’s te herkennen: laag, matig of hoog valrisico.

2. Screenen van valrisicofactoren:

Bij ouderen met een verhoogd valrisico brengt de deValanalyse. Zo worden alle risico’s beoordeeld zodat er op maat adviezen en interventies gegeven kunnen worden.  

3. Valpreventieve beweeginterventies:

Een effectieve valpreventie-aanpak binnen altijd een valpreventieve beweeginterventie. Dit zijn de drie valpreventieve beweeginterventies: In Balans Otago , Vallen Verleden Tijd 

4. Actieve begeleiding/doorverwijzing structureel beweegaanbod:

Het is belangrijk ouderen goed te begeleiden naar passend sport- en beweegaanboddat aansluit bij het niveau en de wensen en behoeften van ouderen. De beweegmakelaar adviseert en begeleidt inwoners naar beweeg- en sport aanbod zodat ouderen nadat een interventie is afgelopen, ook voldoende blijven bewegen. 

Onze buurt de Posten

Voor de coalitie onze buurt de Posten hebben we het proces m.b.t. het bewonersinitiatief Lintveldebrink in Gemeente Enschede begeleid met als resultaat: een nieuwe ontmoetingsplek, het opleveren van een dementie- vriendelijke oversteek en het organiseren van burendag voor en door de bewoners.

De bewoners zijn in de lead om hun buurt nog mooier en vitaler te maken. De coalitie bestaat uit de organisaties: de Posten, Woningcorporatie Domijn, Gemeente Enschede. We werken aan de programma’s:

  • Doen en Ontmoeten
  • Passend Bewonen

Als lid van het kernteam werken we met de bewoners samen om te komen tot een vitale bloeiende buurt. De stuurgroep bestaat uit:

Rick Hogenboom – directeur bestuurder de Posten

Wilma van Ingen-directeur bestuurder Domijn

Marc Teutelink-wethouder gemeente Enschede

 

Gemeente Enschede

In opdracht van de Gemeente Enschede heeft de VOFWijVerbindenSamen het programma Eenzaamheid uitgevoerd. Het programma bestond uit het leiden van coalitie Samen1Enschede met ongeveer 40 organisaties, werkgroepen interventies en netwerken. Daarnaast een traject gericht op bewustwording en signaleren van eenzaamheid, het organiseren van  ontmoetingsbijeenkomsten, de campagne “Maak eens een praatje” en de organisatie van de Week tegen Eenzaamheid met o.a.

 

Project Eenzaamheid

Het project ‘Noabers helpen eenzame ouderen’ van de Stichting IkkanWelzijn heeft de finale gehaald van de Europese Health Award on Mental Health.

De jury heeft waardering voor de aanpak eenzaamheid. De wensen en behoeften van (eenzame) bewoners in Nijverdal, Albergen, Rossum en Enschede zijn per kern opgehaald. Het onderzoek in de Twentse kernen is uitgevoerd in samenwerking met TOPFIT Citizenlab

De kracht van dit project is de samenwerking van lokale bewoners en organisaties. Verenigingen, zorg, welzijn, gemeente en onderwijs hebben samen met inwoners en studenten de bestrijding van eenzaamheid opgepakt. Stella Kyriakides, EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, maakte dit tijdens de prijsuitreiking in het kader van de jaarlijkse bijeenkomst van het EU-platform voor gezondheidsbeleid bekend aan de prijswinnaars: projectleiders Henk Abels en Jeroen Ottink