WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een project-adviesbureau in Twente met kennis en expertise op het gebied van marketingcommunicatie, proces- en projectbegeleiding. Analytisch, verbindend, doelgericht en met inlevingsvermogen zijn we in staat mensen en organisaties te adviseren, in beweging te krijgen en te laten samenwerken.

We zijn voor onze opdrachtgevers actief in de sectoren Welzijn en Zorg. In elke sector hebben we een uitgebreid netwerk en werken we samen met een deskundige partner.

ERVARING

Eigenaar van project-adviesbureau SamenVerbinden Henk Abels heeft ruime ervaring als programmamanager, procesbegeleider, regiomarketeer en projectleider. Hij is  (mede-) verantwoordelijk geweest voor de profilering en positionering van Hengelo, Zwolle, Twente en Overijssel.

VISIE

Wij vinden dat iedereen in de samenleving mee mag en kan doen. Wij helpen mensen en organisaties om dit mooie gedachtengoed te realiseren. We werken vanuit de bedoeling: niet de systemen zijn leidend, geen top-down benadering ! Met een luisterend oor komen we tot een goede analyse en een aanpak op maat. De aanpak leidt tot win-win voor de samenleving en is ons kenmerk.

WAAROM SAMENVERBINDEN?

Wij zijn een Project-Adviesbureau die organisaties en mensen samen verbinden om effectiviteit, resultaat en slagkracht te vergroten. Wij adviseren, verbinden en helpen organisaties, overheden en instellingen met project- en marketingadvies en met de te volgen (marketing-) strategie, het opstellen van plannen, onderzoek, financieringsmogelijkheden, implementatie en uitvoering.

HOE GAAN WE TE WERK?

Onze kracht zit in het opstellen van, op uitvoering gerichte plannen. Wij zien opdrachtgevers vaak verzanden in regelgeving, vergunningen, subsidies en de inhoudelijke keuzes die gemaakt moeten worden. Met een praktische, persoonlijke en gerichte aanpak kan Project-Adviesbureau SamenVerbinden kleine en grote opdrachten van beleid naar uitvoering brengen.

WAT DOEN WIJ?

Voor onderstaande diensten en producten kunt u een beroep op ons doen:

  • programmamanagement, projectleiding en procesbegeleiding
  • advies incl. planvorming ketenaanpakken, coalities en samenwerkingsverbanden met als specialisme, wijkaanpak, preventie gezondheid en eenzaamheid
  • trainingen eenzaamheid en positieve gezondheid
  • organisatie bijeenkomsten en events
  • communicatie- en marketingadvies (incl. organisatie van campagnes)