Eenzaamheid Samen1Enschede

VOF  |  WIJ VERBINDEN SAMEN

Voor de uitvoering van participatietrajecten is in 2019 de VOF Wij Verbinden Samen opgericht. De VOF bestaat uit Henk Abels en Jeroen Ottink. We werken aan vraagstukken zoals eenzaamheid, armoede, preventie en welzijn. De wensen en behoeften van (kwetsbare) bewoners van een wijk, dorp of kern zijn leidend. Door het netwerk van lokale maatschappelijke organisaties, verenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, onderwijs- en publieksinstellingen, via een onafhankelijk platform te bundelen en met elkaar te verbinden pakken we samen gefaseerd een probleem aan. We geloven niet in een organisatiegerichte samenleving waarbij systemen en geldstromen leidend zijn. Gedurende het proces doorlopen we een aantal fasen en halen de behoefte en de vraag op. Vervolgens gaan we aan de slag en kijken wat er nodig is. Afhankelijk van de vraag kunnen we de rol als kwartiermaker, programmamanager, project- en procesbegeleider vervullen.

ONZE BUURT DE POSTEN

In Enschede Zuid, ligt de buurt De Posten. Een buurt met ongeveer 4.425 inwoners met ruimte voor verbetering. Uit gesprekken met bewoners blijkt dat er behoefte is aan meer groen in de wijk, een betere infrastructuur en betere voorzieningen.

We zijn samen met bewoners aan de slag met gegaan met ontmoetingsplekken, eenzaamheid, dementievriendelijke oversteek, verkeersvriendelijkheid en aan nieuw- en verbouw van het zorgcentrum en de flats Lintveldebrink.  Zorgcentrum de Posten, Woningcorporatie Domijn Gemeente Enschede en inwoners hebben de handen ineengeslagen: samen maken we van onze buurt de Posten een buurt die klaar is voor de toekomst! Wij zetten ons als lid van het kernteam in voor een buurt waar iedereen kan leven en wonen op zijn eigen manier. Waar mensen zichzelf kunnen redden en omkijken naar elkaar. Met alle voorzieningen op het gebied van wonen, zorg, ontmoeten en activiteiten binnen handbereik, waar mensen voor elkaar zorgen als dat nodig is. Als echte noabers !

STICHTING IKKANWELZIJN

De stichting IkkanWelzijn werkt altijd met een methode waarbij wensen en behoeften van bewoners centraal staan. Organisaties, verenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, onderwijs- en bewoners werken vanuit een lokaal platform. IkKanWelzijn gelooft niet in een samenleving waarbij systemen en geldstromen bepalend zijn. Onze aanpak gaat uit van een samenleving waarbij iedereen mee kan doen. Samen pakken we de bestrijding van eenzaamheid, armoede en omgaan met dementie op.