Communicatie is een vak apart. Of het nu gaat om interne, externe communicatie , strategie, of campagnes. We werken al jaren graag samen met het fullservice reclamebureau Terzake uit Borne.

In Enschede Zuid, ligt de buurt De Posten. Een buurt met ongeveer 4.425 inwoners met ruimte voor verbetering. Uit gesprekken met bewoners blijkt dat er behoefte is aan meer groen in de wijk, een betere infrastructuur en betere voorzieningen. Zorgcentrum de Posten, Woningcorporatie Domijn en Gemeente Enschede hebben de handen ineengeslagen: samen maken we van onze buurt de Posten een buurt die klaar is voor de toekomst!

Procesbegeleiding

Het samenwerken tussen burgers en wetenschappers noemen we burgerwetenschap (“citizen science”). We werken aan oplossingen in de samenleving die er echt toe doen. We doen actief mee in Topfit Citizenlab. Samen met inwoners, vrijwilligers en onderzoekers werken we aan het tegengaan van eenzaamheid (ouderen).

De stichting IkkanWelzijn werkt altijd met een methode waarbij wensen en behoeften van bewoners centraal staan. Organisaties, verenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, onderwijs- en bewoners werken vanuit een lokaal platform. IkKanWelzijn gelooft niet in een samenleving waarbij systemen en geldstromen bepalend zijn. Onze aanpak gaat uit van een samenleving waarbij iedereen mee kan doen. Samen pakken we bestrijding eenzaamheid, armoede en omgaan met dementie op.

Welzijnsactiviteiten