Marketing en Communicatie 

Als sr. marketing- communicatieadviseur werken wij samen met TerZake. Het bureau geeft strategisch communicatieadvies en heeft expertise in positioneringsvraagstukken en merkbeleving. Ook voor het schrijven van (SEO) teksten, online marketing, video, film animaties en digitale toepassingen. De aandachtsgebieden waarin wij samenwerken zijn Welzijn en Zorg, Innovatie en Techniek en Natuur en Beleving.

Onze Buurt de Posten (tafel van Marcelis)

Om het gedachtegoed van Willem Marcelis de overleden directeur van de Posten en de wijk te laten voortbestaan en verder tot bloei te laten komen hebben de Enschedese wethouders Jurgen van Houdt en  Jeroen Hatenboer het initiatief genomen tot oprichting van de Tafel van Marcelis.

Zo’n 80 Fakkeldragers van dit gedachtegoed organiseerden verschillende activiteiten in de wijk waardoor zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan initiatieven voor ontmoeting, ontspanning en ontplooiing, met als doel dat zij zich verbonden voelen met elkaar en met de wijk. Het gedachtengoed wordt nu lokaal voortgezet onder Onze Buurt de Posten. Betrokken zijn de coalitiepartners Woningcorporatie Domijn, Gemeente Enschede, Woonzorg Nederland, De Posten en uiteraard de bewoners. We zijn lid van het kernteam en zetten ons als Programmaregisseur Welzijn in voor Onze Buurt de Posten.

Procesbegeleiding

Innovatie en maatschappelijke projecten 

Met Gerard Waanders, de drijvende kracht achter Diwabo, zetten wij ons in voor interessante projecten die er maatschappelijk toe doen. Projecten met een meerwaarde voor de omgeving. Ons gezamenlijke brede netwerk binnen de politiek, de overheid en het bedrijfsleven komt hierbij goed van pas. In samenwerking met betrokken partijen wordt niet gezocht naar deeloplossingen, maar naar een stabiel geheel: een kloppend totaalplaatje. Onze kracht is dat we out of the box kunnen denken en innovatieve concepten kunnen ontwikkelen.

STICHTING “IK KAN WELZIJN”

De Stichting IkkanWelzijn is opgericht om lokale netwerken op te zetten en elkaar te verbinden om de kracht van de samenleving door goede samenwerking te benutten. Maatschappelijke problemen worden niet vanuit geldstromen, organisaties, systemen of belangen georganiseerd maar juist vanuit het lokale netwerk.

Voor de Stichting voeren we opdrachten uit om in samenwerking met verenigingen, overheden, welzijns- en zorginstellingen, publieksinstellingen en maatschappelijke organisaties ons in te zetten voor eenzaamheid, armoedebestrijding en activiteiten voor kwetsbare mensen. Voor onderzoek wordt er samengewerkt met het Praktoraat verbonden aan Saxion Hogeschool Enschede en ROC van Twente.

Welzijnsactiviteiten