VOF  |  WIJ VERBINDEN SAMEN

Voor de uitvoering van participatietrajecten is  VOF Wij Verbinden Samen opgericht. De VOF bestaat uit Henk Abels en Jeroen Ottink en werkt aan vraagstukken m.b.t. de inclusieve samenleving. We werken altijd vanuit een vaste methodiek. De wensen en behoeften van (kwetsbare) bewoners van een wijk, dorp of kern staan centraal. Door het netwerk van lokale maatschappelijke organisaties, verenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, onderwijs- en publieksinstellingen via een onafhankelijk platform met elkaar te verbinden pakken we samen gefaseerd een probleem aan. We geloven niet in een organisatiegerichte samenleving waarbij systemen en geldstromen leidend zijn. Gedurende het proces doorlopen we een aantal fasen waarbij Jeroen en Henk, afhankelijk van de behoefte en de vraag in verschillende rollen worden ingezet: kwartiermaken, programmamanagement, project- en procesbegeleiding en de implementatie. Onze aanpak gaat uit van een inclusieve samenleving waarbij zelfregie centraal staat. Samen pakken we maatschappelijke problemen op en leveren we een positieve bijdrage aan de onderstaande vraagstukken:

  • Eenzaamheid
  • Welzijn
  • Preventie
  • Armoede
12

Uitgevoerde projecten

  • Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente: vrijwilligers sociaal domein
  • Verkenning haalbaarheid voorziening Deurningen
  • Noabers Helpen Eenzame Ouderen
  • Top Fit Citizen Lab: onderzoek eenzaamheid
  • Advies info stakeholders vertaling beleid
  • Aanpak Eenzaamheid ondernemers
Digi-Fiets-8458

Contact

Locatie Campus Cee Cee
Brouwerijstraat 1
7523 XC Enschede

E: info@wijverbindensamen.nl         
T
: 06-15066973

KvK:    739 471 99
IBAN: NL46 INGB 0009 0172 82