VOF  |  WIJ VERBINDEN SAMEN

Voor de uitvoering van participatietrajecten is in 2019 de VOF Wij Verbinden Samen opgericht. De VOF bestaat uit Henk Abels en Jeroen Ottink. We werken aan vraagstukken van de inclusieve samenleving.

De VOF Wij Verbinden Samen werkt altijd vanuit een vaste methodiek. De wensen en behoeften van (kwetsbare) bewoners van een wijk, dorp of kern staan centraal. Door het netwerk van lokale maatschappelijke organisaties, verenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, onderwijs- en publieksinstellingen via een onafhankelijk platform met elkaar te verbinden pakken we samen gefaseerd een probleem aan.

We geloven niet in een organisatiegerichte samenleving waarbij systemen en geldstromen leidend zijn. Gedurende het proces doorlopen we een aantal fasen waarbij Jeroen en Henk, afhankelijk van de behoefte en de vraag in verschillende rollen worden ingezet: kwartiermaken, programmamanagement, project- en procesbegeleiding en de implementatie.

Onze aanpak gaat uit van een inclusieve samenleving waarbij zelfregie centraal staat. Samen pakken we maatschappelijke problemen op en leveren we een positieve bijdrage aan de onderstaande vraagstukken:

  • Eenzaamheid
  • Welzijn
  • Dementie
  • Armoede
Henk en Jeroen 350

Onze financierders en opdrachtgevers in 2019 waren: Provincie Overijssel, gemeente Dinkelland, Carint Reggeland, Humanitas Onder Dak en de Stichting IkkanWelzijn.

We werken samen met Saxion Hogeschool Enschede en Roc van Twente.

12

In 2020 zijn we gestart in Nijverdal en Agelo met het project:

‘Noabers Helpen Eenzame Ouderen’

 

Digi-Fiets-8458

The Cee Spot

Brouwerijstraat 1
7523 XC Enschede

E: info@wijverbindensamen.nl

T: 06-15066973

KvK: 739 471 99
IBAN: NL 46 INGB 0009 0172 82