Waterbeleving Denekamp-Nordhorn

Werkzaamheden: Conceptontwikkeling Innovatieve waterbeleving

Achtergrondinformatie

Samen met Diwabo verkennen we een innovatief grensoverschrijdend waterbelevingsconcept voor het gebied Denekamp-Nordhorn. Met aandacht voor de natuurlijke omgeving, de kansen voor de toeristische sector en luisterend naar de belanghebbenden zien we mogelijkheden om het gebied te vitaliseren. We organiseren een zorgvuldig proces om te komen tot een gezamenlijk gedragen resultaat.