Waardigheid en Trots

Waardigheid en Trots – De Posten

Vanaf september 2016 tot 1 januari 2019 zijn we ingehuurd als projectleider Waardigheid en Trots voor zorgcentrum de Posten  in Enschede. We hebben ervoor gezorgd dat zorgprofessionals, activiteitenbegeleiders en welzijnsmedewerkers werken vanuit de bedoeling. Door deskundigheidsbevordering, innovatieve toepassingen, samenwerking met familie en mantelzorgers en thematische activiteiten hebben we gewerkt aan het verbeteren we het welzijn van de cliënten. Belangrijke thema’s zoals muziek, bewegen, groen en eten & drinken dragen actief bij aan het beleven van een zinvolle dag. De zintuigen van cliënten met dementie en somatische problemen zijn door deze thema’s positief geprikkeld. De cliënten ervaren meer plezier en zo dragen we bij aan een stukje kwaliteit van leven.

Per januari 2019 hebben we ons als programmaregisseur Welzijn gefocust op het opzetten van de vakgroep welzijn. Daarnaast hebben we de samenwerking met onze buurt de Posten in de wijk Wesselerbrink in Enschede Zuid. Het gedachtengoed van de Inclusieve Samenleving is onderdeel van de visie van de Posten. De komende jaren wordt gewerkt aan nieuwe woonvormen gericht op de verbetering van het welzijn van alle bewoners in de wijk. Het inkleuren van de wijk van de toekomst doen we samen met partners o.a. Woningcorporatie Domijn, Incluzio ,IVN, Saxion Hogeschool Enschede, Kaliber Kunstenschool, ROC van TwenteGemeente Enschede  en de wijkraad Wesselerbrink

Voorbeelden van de inclusieve samenleving zijn: studenten wonen in de zorginstelling, kwetsbare jongeren werken in de zorginstelling, wijkbewoners en vrijwilligers werken samen aan een groene route in de wijk.