Waardigheid en Trots

Waardigheid en Trots – De Posten

Vanaf september 2016 tot 1 januari 2019 hebben we gewerkt als projectleider Waardigheid en Trots voor zorgcentrum de Posten  in Enschede. We zorgen ervoor dat zorgprofessionals, activiteitenbegeleiders en welzijnsmedewerkers werken vanuit de bedoeling. Door deskundigheidsbevordering, innovatieve toepassingen, samenwerking met familie en mantelzorgers en thematische activiteiten verbeteren we het welzijn van de clienten. De thema’s muziek, bewegen, groen en eten & drinken dragen actief bij aan het beleven van een zinvolle dag. De zintuigen van clienten met dementie en somatische problemen worden positief geprikkeld. De clienten ervaren meer plezier en zo dragen we bij aan een stukje kwaliteit van leven.

Per januari 2019 focussen we ons als programmaregisseur Welzijn op het opzetten van de vakgroep welzijn. Ook zetten we in op een intensieve samenwerking met de wijk Wesselerbrink in Enschede Zuid. Het gedachtengoed van de Inclusieve Samenleving is onderdeel van de visie van de Posten. De komende jaren werken we aan nieuwe woonvormen gericht op de verbetering van het welzijn van alle bewoners in de wijk. Het inkleuren van de wijk van de toekomst doen we samen met partners o.a. Woningcorporatie Domijn, Radar Uitvoering Oost,IVN, Saxion Hogeschool Enschede, Kaliber Kunstenschool, ROC van TwenteGemeente Enschede  en de wijkraad Wesselerbink

Voorbeelden van de inclusieve samenleving zijn: studenten wonen in de zorginstelling, kwetsbare jongeren werken in de zorginstelling, wijbewoners en vrijwilligers werken samen aan een groene route in de wijk.