Programmamanager

Driejarige samenwerking als programmaregisseur Welzijn

Op 4 december is zorginstelling de Posten een nieuwe driejarige samenwerking aangegaan met Project-Adviesbureau SamenVerbinden. Na in de afgelopen 2 jaar als projectleider Waardigheid en Trots het welzijnsprogramma met de thema’s groen, bewegen, muziek en eten/drinken inclusief de samenwerking met IVN, Saxion, ROC van Twente, Radar Uitvoering Oost en Kaliber Kunstenschool opgezet te hebben gaan we ons vanaf 1 januari 2019 in de functie van Programmaregisseur Welzijn bezighouden met:

-het uitbouwen en versterken van strategische samenwerking met onderwijs, overheden en partners in de wijk op het gebied van welzijn.

-Initiëren, coördineren en creëren draagvlak van grote/complexe domein overstijgende projecten in een bestuurlijke en politieke context zoals de ontwikkeling van Woonpark de Posten

-Bewaken van de voortgang en verbanden tussen projecten en welzijnsprogramma’s (welzijn). Verbinding interne organisatie

-Sparringpartner voor: bestuur, directies, managers, stakeholders en/of inhoudelijk deskundigen, doel is versterken van onderlinge relaties en samenwerking