Procesbegeleiding bij Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak heeft SamenVerbinden gevraagd het proces te begeleiden om te komen tot het nieuwe strategisch beleidsplan 2020-2023. Het proces bestaat uit het begeleiden van een campagne het organiseren van de stakeholdersbijeenkomst op 21 mei met als doel informatie op te halen voor het strategisch beleidsplan. Het hoofdthema is arbeid met subthema’s werk, inkomen, wonen en sociaal netwerk. Het thema wordt aangevlogen vanuit het perspectief van de cliënt die de stakeholders hiermee confronteert. De opdracht is gestart in maart en loopt af in oktober.