Procesbegeleiding

Onze Buurt de Posten (voorheen Tafel van Marcelis)

Om het gedachtengoed van Willem Marcelis de overleden directeur van de Posten en de wijk te laten voortbestaan en verder tot bloei te laten komen is in 2016 de Tafel van Marcelis  opgericht. Zo’n 80 Fakkeldragers van dit gedachtengoed organiseerden verschillende activiteiten in de wijk waardoor zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan initiatieven voor ontmoeting, ontspanning en ontplooiing, met als doel dat zij zich verbonden voelen met elkaar en met de wijk. Het gedachtengoed wordt nu lokaal voortgezet onder de naam Onze Buurt de Posten. Betrokken zijn de coalitiepartners Woningcorporatie Domijn, Gemeente Enschede, Woonzorg Nederland, De Posten en uiteraard de bewoners. We verzorgen Procesbegeleiding voor Onze Buurt de Posten.