Procesbegeleiding

Onze Buurt de Posten (voorheen Tafel van Marcelis)

Om het gedachtegoed van Willem Marcelis de overleden directeur van de Posten en de wijk te laten voortbestaan en verder tot bloei te laten komen hebben de Enschedese wethouders Jurgen van Houdt en Jeroen Hatenboer het initiatief genomen tot oprichting van de Tafel van Marcelis. Zo’n 80 Fakkeldragers van dit gedachtegoed organiseerden verschillende activiteiten in de wijk waardoor zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan initiatieven voor ontmoeting, ontspanning en ontplooiing, met als doel dat zij zich verbonden voelen met elkaar en met de wijk. Het gedachtengoed wordt nu lokaal voortgezet onder de naam Onze Buurt de Posten. Betrokken zijn de coalitiepartners Woningcorporatie Domijn, Gemeente Enschede, Woonzorg Nederland, De Posten en uiteraard de bewoners. We zijn lid van het kernteam en zetten ons als Procesbegeleider en Programmaregisseur Welzijn in voor Onze Buurt de Posten.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]