Salut Welzijnsorganisatie

Preventie Hof van Twente werken aan een gezonde gelukkige samenleving

Preventie Hof van Twente: werken aan een gezonde en gelukkige samenleving

Als Coördinator Preventieakkoord werken we vanaf januari 2022 aan een gezonde en gelukkige samenleving in Hof van Twente
Samen met verenigingen, onderwijsinstellingen, GGD TwenteJOGG, sleutelfiguren hebben we een uitvoeringsplan gemaakt. Het gaat om de BRAVO-thema’s: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Als Coördinator Preventieakkoord mag ik voor Salut uitvoering geven aan de programma’s:

Gezonde Leefstijl

 • Gezonde voeding en jeugd
 • Gezondheidsweek (in samenwerking met Hof Beweegakkoord)
 • Valpreventie
 • Gecombineerde Leefstijl Interventie

Gezonde Leefomgeving

 • Gezonde sportlocatie
 • Gezonde scholen
 • Gezonde groene ontmoetingsplekken

Terugdringen middelengebruik en problematisch gebruik digitale media

 • Bewustwording jeugd omtrent middelengebruik (alcohol en drugs)
 • Bewustwording ouders omtrent middelengebruik (alcohol en drugs)
 • Opstellen integrale aanpak terugdringen middelengebruik
 • Aandacht voor problematisch gebruik digitale media en voor mediagebruik op een veilige manier