Eenzaamheid

Om gezamenlijk in Enschede en Twente eenzaamheid te verminderen, is er een coalitie Samen1Enschede/Samen1Twente ontstaan. Met een aanpak van samenwerkende partners, organisaties en inwoners wil Samen1Twente als coalitie de eenzaamheid terugdringen. We werken vanuit een aantal vaste bouwstenen:

1. Netwerkaanpak: nieuwe en slimme verbindingen met een wijkgerichte aanpak: bestuurders, professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en bewoners werken samen met de overheid, het onderwijs, ondernemers, zorg, welzijn, cultuur en wooncorporaties aan een gezamenlijke aanpak.

2. Deskundigheidsbevordering: bewustwording, herkenning en signaleren van eenzaamheid staan centraal. We faciliteren trainingen, themabijeenkomsten, onderzoek en een lerend netwerk.

3. Stimuleren van technologische innovaties/productontwikkeling, goedwerkende interventies en projecten.