Natuurmonumenten

Werkzaamheden: Businesscase en haalbaarheidsonderzoek (online) vergunningensysteem

Achtergrondinformatie

De druk op het recreatieve gebruik van de natuurgebieden in Nederland wordt steeds groter. Het onderhoud van natuurterreinen brengt kosten met zich mee. Onder het motto de gebruiker betaald heeft Natuurmonumenten ons gevraagd of beoefenaars van buitensporten financieel kunnen bijdragen aan de instandhouding van natuurgebieden, bossen, landgoederen en buitenplaatsen? Is het een mogelijkheid om samen met natuurorganisaties, landgoedeigenaren en gemeenten afspraken te maken over een (online) vergunningensysteem, waarbij extra inkomsten kunnen worden gegenereerd?