Coördinator Preventieakkoord Gemeente Hof van Twente

Preventie: Gezonde en Gelukkige Samenleving

Vanuit het Lokaal Preventieakkoord werken we vanaf januari 2022 aan een gezonde en gelukkige samenleving in Hof van Twente
Samen met verenigingen, onderwijsinstellingen, GGD Twente, JOGG, sleutelfiguren hebben we een uitvoeringsplan gemaakt. Het gaat om de BRAVO-thema’s: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Als Coördinator Preventieakkoord mag ik voor Salut uitvoering geven aan de programma’s:

Gezonde Leefstijl

 • Gezonde voeding en jeugd
 • Gezondheidsweek (in samenwerking met Hof Beweegakkoord)
 • Valpreventie
 • Gecombineerde Leefstijl Interventie

Gezonde Leefomgeving

 • Gezonde sportlocatie
 • Gezonde scholen
 • Gezonde groene ontmoetingsplekken

Terugdringen middelengebruik en problematisch gebruik digitale media

 • Bewustwording jeugd omtrent middelengebruik (alcohol en drugs)
 • Bewustwording ouders omtrent middelengebruik (alcohol en drugs)
 • Opstellen integrale aanpak terugdringen middelengebruik
 • Aandacht voor problematisch gebruik digitale media en voor mediagebruik op een veilige manier

Kerngerichte aanpak

Elke kern krijgt een Gezond Platform: Gezond Markelo, Gezond Diepenheim, Gezond Hengevelde, Gezond
Bentelo, Gezond Delden en Gezond Goor.

Sleutel tot succes

Bij de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord hebben we de verbinding gezocht met de JOGG-aanpak, de Gezonde School-aanpak, het Preventie- en handhavingsplan alcohol- en middelengebruik, gemeentelijk beleidsplan ‘De Gezonde Verbinding’ en het Hof
Beweegakkoord. Dit hebben we gedaan om een sterke integrale samenwerking neer te
zetten en écht vooruitgang te boeken op de verschillende gezondheidsthema’s. Daarnaast
werken we vanuit het gedachtengoed positieve gezondheid waarbij het accent ligt op wat iemand wel kan en niet op wat iemand (niet meer) kan. We stimuleren, faciliteren en jagen aan met groente- en fruitcampagnes, fit & food events en verbinden van samenwerkingspartners.