Week van de Mantelzorg: 6 t/m 10 november


Activiteiten met waardering, ontspanning en dialoog met de mantelzorgers

Voor de Posten heeft SamenVerbinden van 6 t/m 10 november de week van de Mantelzorg met een kennismakingsprogramma, muziek, theater, verhalen, activiteiten, en een verwenmiddag georganiseerd. Het programma startte op maandag 6 november met gastspreker, mantelzorger en auteur van het boek “mantelzorger der liefde” Ingrid Keestra uit Goor. Ingrid deelt haar ervaringen en die van anderen onder begeleiding van muziek met de mantelzorgers. Vervolgens leidde een team van de Posten o.l.v. directeur Rick Hogenboom de bezoekers rond langs de voorzieningen en activiteiten van het zorgcentrum. Mantelzorgers konden kennismaken met de somatische, pg-afdelingen, dagbestedingsactiviteiten (o.a. Suryoye dagopvang) en de activiteiten van het reisbureau Efkes d’r Oet, de Postenclubs en het mantelzorgcafé. Vrijdagmiddag 10 november werd de week van de mantelzorg afgesloten met een verwenmiddag waarbij familieleden gratis een kopje koffie met iets lekkers en een gratis verwenpakket kregen.

 

Wie en wat zijn mantelzorgers?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is meestal geen vrijwillige keuze maar de zorg vloeit voort uit de relatie. “Hoe betrokken zorgmedewerkers ook zijn, familieleden hebben de meeste feeling met de cliënt. Ze hebben een emotionele band waardoor ze hele kleine signalen oppikken, het gevoel dat er iets niet klopt.” Mantelzorgers zijn evenals vrijwilligers binnen de zorg onmisbaar voor duurzame en betaalbare zorg. De Posten wil de familie (mantelzorgers) waarderen, beter leren kennen, de dialoog aangaan met de mantelzorgers om hen beter bij de zorg te kunnen betrekken. Gedurende de week van de mantelzorg werden de wensen en behoeften van de mantelzorgers geïnventariseerd en uitgewerkt in een nieuw mantelzorgprogramma.

 

Cijfers Mantelzorg Nederland en Enschede

In Nederland is naar schatting gemiddeld één op de vier Nederlanders mantelzorger. Maar ook één op de drie zorgmedewerkers is zelf mantelzorger. Sinds twee jaar het aantal inwoners In Enschede dat zegt mantelzorger te zijn toegenomen naar meer dan een derde (34 procent). In 2017 zijn de mantelzorgers gemiddeld 45 uren per maand bezig met hun mantelzorgtaken. Dit is een toename vergeleken met 2015 (bron Mantelzorgmonitor 2017).