Prachtige start IkkanWelzijn en Zorgeloze Vakanties Twente

Op 13 maart jl. zijn de projecten IkkanWelzijn en Zorgeloze Vakanties Twente samen met cliënten onder het toeziend oog van Hester Maij van de Provincie Overijssel en wethouder Ilse Duursma en vertegenwoordigers van het ROC van Twente en Saxion gelanceerd in het Openluchtmuseum Ootmarsum. Ongeveer 70 vertegenwoordigers uit de zorg, het onderwijs, de toeristische sector genoten samen met cliënten van het programma in het openluchtmuseum. “Dit is een voorbeeld van een bottom-up samenwerking waarbij de samenleving in Noordoost-Twente laat zien hoe zij zich inzetten voor hun noabers” aldus Hester Maij.

De zorginstellingen Zorggroep Sint Maarten Carintreggeland, Aveleijn en VeertienRond zetten zich samen met fanatieke vrijwilligers van de verenigingen in de Gemeente Dinkelland en met studenten van de onderwijsinstellingen Saxion en ROC van Twente in voor zorgbehoevenden en mantelzorgers in de regio en voor de zorgbehoevende toeristen. Het gaat o.a. om sport- en bewegingsactiviteiten, uitstapjes en bezoeken van cultuur- en natuurinstellingen. Meer informatie op www.ikkanwelzijn.nl

We hebben tijdens de bijeenkomst de unieke zoekmachine Zintenza voor cliënten die op vakantie willen gaan gepresenteerd. Iedereen moet de kans hebben om op vakantie te gaan. Het Openluchtmuseum is een voorbeeld van een toegankelijk locatie voor mensen met een zorgbehoefte. Project-Adviesbureau SamenVerbinden heeft namens de Provincie en de gemeenten in Noordoost-Twente de projecten IkkanWelzijn en Zorgvakanties Twente uitgevoerd.