www.ikwz.nl

Project Noabers Helpen Eenzame Ouderen

Project Eenzaamheid: Noabers Helpen Eenzame Ouderen  

Om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen hebben we een plan van aanpak voor gemeenten en Samen1Twente ontwikkeld. Dit plan heeft geleid tot het project Noabers Helpen Eenzame Ouderen. Het project is gestart in 2020 en afgerond in 2023. In opdracht van Stichting IkkanWelzijn hebben we het programmamanagement uitgevoerd in samenwerking met projectleider Jeroen Ottink in vier Twentse kernen.. Het project is gefinancierd door o.a. Provincie Overijssel en een aantal fondsen.