Zinvolle Daginvulling

Waardigheid en Trots: zinvolle daginvulling

Vanaf 2016 tot 2019┬á hebben we het project Waardigheid en Trots-Zinvolle daginvulling bij de Posten uitgevoerd. Het ging om het opzetten van activiteiten welke bijdragen aan zinvolle dagbesteding voor de bewoners van de Posten. De thema’s groen, muziek en bewegen zijn ge├»mplementeerd. Er is een team welzijn opgezet om samen met de bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers een zinvolle daginvulling te organiseren.

Onderdeel van het thema groen was het project Grijs, groen en gelukkig . Samen met het IVN organiseert de Posten (als een van de koplopers in Nederland) groene activiteiten. Met het onthullen van een bloemenhart als eerbetoon aan de overleden directeur Willem Marcelis vond in 2016 de aftrap plaats. De organisatie was in handen van Project- Adviesbureau SamenVerbinden.