Zinvolle Daginvulling

Waardigheid en Trots: zinvolle daginvulling

Vanaf september 2016 is Henk Abels als projectleider Waardigheid en Trots-Zinvolle daginvulling begonnen bij de Posten. Het gaat om opzetten van activiteiten welke bijdragen aan zinvolle dagbesteding voor de bewoners van de Posten. De thema’s zijn groen, muziek en bewegen. Komende periode gaat een team opgezet worden met als doel om samen met de bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers een jaarkalender met zinvolle daginvulling te organiseren.

Op dinsdag 11 oktober is het project gestart met de bijeenkomst Grijs, groen en gelukkig (thema groen). Samen met het IVN gaat de Posten (als een van de koplopers in Nederland) groene activiteiten organiseren. Met het onthullen van een bloemenhart als eerbetoon aan de overleden directeur Willem Marcelis vond de aftrap plaats. De organisatie was in handen van Project- Adviesbureau SamenVerbinden.